Nytt år – med ny leselyst! Første bok lest: To Søstre

Ti dager inn i det nye året og jeg har lest ut to av tre julegaver. For andre er to bøker på halvannen uke ikke mye, men sånn som min leselyst har vært de siste årene, er dette en veldig bra start for meg.

Jeg ble inspirert av andre bloggere som de siste dagene har skrevet om diverse “2017 Book Challenge” og lurte på om jeg skulle lage meg en egen liste eller om jeg skulle forsøke å følge en oppsatt liste. Andre setter opp lesemål for året, de skal lese en bok i uken, eller tre i måneden. Siden min leselyst nylig er våknet til liv, har jeg funnet ut at jeg heller leser det jeg har lyst til, uten krav og lister. Jeg har altså begynt med to bøker jeg fikk til jul, og mitt mål er nå å lese ut tre – fire påbegynte bøker som jeg har liggende. Så får jeg se hvordan det går, etter hvert.

stoltenberg-og-to-sostre

Tre bøker lå under juletreet, en god overraskelse!

 

Boken “To Søstre” av Åsne Seierstad har etterlatt meg full av inntrykk. Historien om de to norsksomaliske søstrene fra  fra Kolsås i Bærum som lurte alle og dro til Syria for å slutte seg til IS-styrkene, er godt kjent gjennom medias dekning av saken da dette skjedde for over tre år siden. Søstrene går i boken under psevdonymene Ayan og Leila, og deres historie gir et innblikk i en verden som jeg kjenner lite til, men som jeg skjønner eksisterer side om side med oss alle, i Norge, i dag. Boken starter som en fortelling om to søstre fra Bærum som slutter seg til IS i Syria. Men ganske snart utvikler «To søstre» seg til også å bli en historie om radikalisering av store grupper ungdommer, og ikke minst en lærerik fremstilling av hvordan krigen i Syria har artet seg de siste fem årene.

to-sostre

Hovedtrekkene i boken var som sagt kjent. også for meg, fra tidligere, men Åsne Seierstad tilføyer detaljer og utdypende informasjon, takket være et rikt kildemateriale. Både det som er stilt til disposisjon av søstrenes familie, og det hun har hentet fra egen research gjør at boken gir et helhetlig bilde av hva som er skjedd og langt på vei også hvordan dette kunne skje. Spesielt inntrykk gjør det å lese de mange meldingene på Facebook og andre sosiale medier som gikk frem og tilbake mellom søstrene og familien her hjemme.

to-sostre2

Som fremstilling av en radikaliseringsprosess er boken særlig verdifull, og det er liten tvil om at forfatteren tillegger organisasjonen Islam Net et tungt ansvar for å legge til rette for slik radikalisering blant unge nordmenn. Hun peker videre på ordningen med private koranlærere, det lukkede somaliske miljøet og andre sosiale strukturer blant innvandrerne  som må ta sin del av ansvaret for denne prosessen. Denne prosessen  forandret to normalt livsglade ungjenter fra Bærum til IS-bruder i Syria. I løpet av disse tre årene har de også begge blitt mødre. Når boken slutter, er det veldig klart at deres historie ikke er slutt, dette er ikke historien om hvordan de kom tilbake til Norge igjen. Det er tvert imot, fortellingen om to jenter som vokste opp i Norge, valgte å dra fra familien sin og dra til Syria. Og hvordan kontakten med familien kun ble opprettholdt en stund, for så nå å være omtrent ikke eksisterende.

Boken er også historien til resten av familien. Faren, som drar etter dem, og som forsøker å finne dem og få dem hjem igjen. Moren, som sender faren etter dem, og som etter hvert som ukene og månedene går, faller inn i en dyp depresjon og fortvilelse. Som må være mamma for de yngre barna, samtidig som hun er desperat for å få døtrene tilbake i trygghet. Og historien til broren, som var 18 år og i begynnelsen til voksenlivet, da hans søstre tok et så drastisk valg, og med det sørget for store omveltninger også i hans liv.

Åsne Seierstad skriver at det var faren, Sadiq Juma, som ønsket at hun skrev boken. “Jeg vil at folk skal gjenkjenne faresignalene” sa han. “Selv var vi blinde. Vi trodde det gikk over. Nå vet vi bedre.”

Ordene til faren kunne kommet fra enhver forelder, som har opplevd at tenåringsbarna deres har gjort noe de ikke burde. Men disse faresignalene Sadiq Juma snakker om, gjelder ikke bekymringer for festing, sosiale relasjoner eller ulovligheter, de gjelder radikalisering. Han etterlyser bedre samarbeid, mellom skole, hjem, moské og politi.

Jeg er glad for at Seierstad har skrevet boken, den er en viktig bok i vår tid. Samtidig så tviler jeg litt på at det er hennes lesere som er målgruppen for farens budskap. Boken gir meg et innblikk i en verden som er svært ukjent for meg personlig. Den lar meg kjenne på egne fordommer, og underviser meg og utfordrer mine oppfatninger. Jeg er absolutt av dem som først vil tenke kvinneundertrykkelse og press fra hjemmet, når jeg møter unge kvinner ikledd heldekkende niqab. I boken kommer det veldig klart frem at foreldrene ikke var pådrivere i forhold til klærne, det var jentene selv og miljøet som etter hvert krevde det. Skolen forsøkte absolutt å hindre dette, og samarbeidet mellom skole og hjem i denne saken var bra, men for lite og for sent.

Seierstads bok om de to søstrene er en historie som bør være en tankevekker for oss alle. Krigen i Syria har drevet mennesker på flukt og de bildene som formidles oss gjennom media er preget av brutalitet og grusomheter. På grunn av religiøs overbevisning drar mennesker til de samme områder. Det er å håpe at boken kan gi innsikt og kunnskap, så flere kan være med å se faresignalene Sadiq Juma mener han overså.

Boken anbefales på det sterkeste, dette er en bok som gir innsikt og kunnskap, samtidig som den problematiserer tema ingen av oss bør stille oss likegyldig til i dagens samfunn.

 

 

Advertisements

About ellengry

www.ellengry.wordpress.com www.skrivegleden.wordpress.com www.passionforart.net
This entry was posted in Bøker jeg anbefaler, Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s